Roheline kool

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli ja lasteaia personal kuni lapsevanemateni välja. 

Loe lisa: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/link opens on new page 

 

Meie roheliste tegevustega saad tutvuda siin https://padlet.com/liisitriinsiimenson/aje1lenvvk8k6423link opens on new page

 

Avaldatud 18.04.2022. Viimati muudetud 19.04.2022.