Õppetöö

Projektid

Erasmus+

KiVa

KIK

 


Edinburgs Academy ErasmusprojektAbistav käsi heaolu loomiseks.

 

Kõik projekti tegevused ja tööd on seotud 5 erineva alateemaga, millest koosneb meie Erasmus+ projekt pealkirjaga „Abistav käsi heaolu loomiseks“. Projekti peamiseks eesmärgiks on saavutada pikaajaline muutus meie õpilaste käitumises ning koolide väärtustes. Kõige tähtsamaks oleks, et meie õpilased saaksid neid teemasid käsitledes hea kogemuse, tehes seda koos oma eakaaslastega teistest Euroopa koolides: Šotimaa – Eesti – Hispaania – Holland. Projekti kestus 2019-2022.

Vahemere Dieet (Hispaania)

Tähelepanu on tervislikel toitudel ja jookidel, erinevatel hommikusöökidel ning oliiviõli kasulikkusel.

Me tähistame selle teema lõpuleviimist tervisliku Euroopa hommikusöögiga koos soovitustega igast riigist.

Liiguta oma tuju (Holland)

Me keskendume aktiivsele tegevusele ja erinevatele harjutustele.

Me õpime uusi mänguväljaku mänge ja võtame nelja kooliga koos vastu tervislikke väljakutseid.

Vaimne Heaolu (Šotimaa)

Esiplaanil on meie emotsioonid ja õpilased õpivad, kuidas neid ära tunda ning töötavad välja strateegiad tervisliku tasakaalu saavutamiseks.

Mängud ja meditatsioon on näited viisidest, kuidas saab jagada kogemusi koolide vahel.

Mõtle Homsele (Eesti)

Me leiame viise, kuidas hoolitseda looduse eest, vähendada prügi ning nautida looduses olemist. Õpilased tegelevad taaskasutusega. Tulevik on nende käes!

Euroopa Liit (Kõik)

Õpilased saavad teada, kuidas Euroopa Liidus olemine mõjutab nende heaolu.

Brexit mängib suurt rolli muutuste uurimises kõigi meie jaoks järgneval aastal.

Projekti lõpus teevad kõik neli kooli koos viimase ühistöö, millega näidatakse õpitut. 

 

 

Meie koolis rakendatakse (alates 2016 a)  KiVa programmi!

 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

 

Programm:

-aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

-sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;

-on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;

-haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

-ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

 

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

 

Selleks:

-viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;

-uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

-levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;

-tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;

-kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele).

 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 

-HEV koordinaator Kirsti Kadaja-Prodanets

-Sotsiaalpedagoog - Annika Raudoja


 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

 

www.kiusamisvaba.ee

https://www.facebook.com/kiusamisvabakool

 

KIKi programmid 

2019. a 8. oktoober osales 4.-6. klass Vapramäel "Seljakotiprogrammis" ja 7.-9. kl programmis "Päikese mõju maal"
6. klass ja väikeklass osales 17. mail 2021 Vapramäel "Seljakotiprogrammis" ja 2.-4. kl osales Vapramäel "Liblikaprogrammis"
Õppekäike rahastas Keskkonna Investeeringute Keskus. 

2021-2022 õa õppekäigud 

7. oktoober 1.-3. klass Endla rabas õppeprogramm "Metsloomade olümpia"

12. november Ahha Keskuse õppeprogramm "Salapärane vesi" 1. klass ja lasteaiarühm 

Edinburgs Academy ErasmusprojektAbistav käsi heaolu loomiseks.

 

Kõik projekti tegevused ja tööd on seotud 5 erineva alateemaga, millest koosneb meie Erasmus+ projekt pealkirjaga „Abistav käsi heaolu loomiseks“. Projekti peamiseks eesmärgiks on saavutada pikaajaline muutus meie õpilaste käitumises ning koolide väärtustes. Kõige tähtsamaks oleks, et meie õpilased saaksid neid teemasid käsitledes hea kogemuse, tehes seda koos oma eakaaslastega teistest Euroopa koolides: Šotimaa – Eesti – Hispaania – Holland. Projekti kestus 2019-2022.

Vahemere Dieet (Hispaania)

Tähelepanu on tervislikel toitudel ja jookidel, erinevatel hommikusöökidel ning oliiviõli kasulikkusel.

Me tähistame selle teema lõpuleviimist tervisliku Euroopa hommikusöögiga koos soovitustega igast riigist.


Liiguta oma tuju (Holland)

Me keskendume aktiivsele tegevusele ja erinevatele harjutustele.

Me õpime uusi mänguväljaku mänge ja võtame nelja kooliga koos vastu tervislikke väljakutseid.

Vaimne Heaolu (Šotimaa)

Esiplaanil on meie emotsioonid ja õpilased õpivad, kuidas neid ära tunda ning töötavad välja strateegiad tervisliku tasakaalu saavutamiseks.

Mängud ja meditatsioon on näited viisidest, kuidas saab jagada kogemusi koolide vahel.

Mõtle Homsele (Eesti)

Me leiame viise, kuidas hoolitseda looduse eest, vähendada prügi ning nautida looduses olemist. Õpilased tegelevad taaskasutusega. Tulevik on nende käes!

Euroopa Liit (Kõik)

Õpilased saavad teada, kuidas Euroopa Liidus olemine mõjutab nende heaolu.

Brexit mängib suurt rolli muutuste uurimises kõigi meie jaoks järgneval aastal.

Projekti lõpus teevad kõik neli kooli koos viimase ühistöö, millega näidatakse õpitut. 

 

 

Meie koolis rakendatakse (alates 2016 a)  KiVa programmi!

 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

 

Programm:

-aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

-sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;

-on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;

-haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

-ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

 

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

 

Selleks:

-viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;

-uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

-levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;

-tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;

-kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele).

 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 

-HEV koordinaator Kirsti Kadaja-Prodanets

-Sotsiaalpedagoog - Annika Raudoja


 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

 

www.kiusamisvaba.ee

https://www.facebook.com/kiusamisvabakool

 

KIKi programmid 

2019. a 8. oktoober osales 4.-6. klass Vapramäel "Seljakotiprogrammis" ja 7.-9. kl programmis "Päikese mõju maal"
6. klass ja väikeklass osales 17. mail 2021 Vapramäel "Seljakotiprogrammis" ja 2.-4. kl osales Vapramäel "Liblikaprogrammis"
Õppekäike rahastas Keskkonna Investeeringute Keskus. 

2021-2022 õa õppekäigud 

7. oktoober 1.-3. klass Endla rabas õppeprogramm "Metsloomade olümpia"

12. november Ahha Keskuse õppeprogramm "Salapärane vesi" 1. klass ja lasteaiarühm