Koolipere

Õpetajad

 

Kristi Jaanus klassiõpetaja, eesti keel, vene keel, kunst, kristiinekaroliine [at] gmail.com

Heli Vahermets klassiõpetaja, käsitöö, pikapäevarühma õpetaja helivahe [at] hot.ee

Anu Sõõro klassiõpetaja, kirjandus, eesti keel anusooro5 [at] gmail.com

Karmo Toome muusikaõpetus karmdj [at] gmail.com

Egle Lellep loodusained, keemia egle.lellep [at] gmail.com

Aili Kruusaauk füüsika aili.kruusaauk [at] gmail.com

Eela Kool matemaatika eelakool [at] gmail.com

Marje Koorits eesti keel, kirjandus, logopeed mkoorits [at] gmail.com

Ago Vahtra kehaline kasvatus agovahtra [at] gmail.com

Toomas Marga tööõpetus toomas.marga [at] puu-uuristajad.eu

Karin Joasaar saksa keel karin.joasaar [at] web.de

Mari Sildnik inglise keel sildnik.mari [at] gmail.com

Eha Liiv väikeklassi õpetaja, pikapäeva õpetaja ehaliiv [at] gmail.com

Annika Raudoja sotsiaalpedagoog, inimeseõpetus annikapuu [at] gmail.com

Kirsti Kadaja-Prodanets õppealajuhataja, HEV koordinaator, ajalugu, ühiskonnaõpetus kirsti.kadaja [at] gmail.com

Liisi-Triin Siimenson sekretär, arvutiõpetus, haridustehnoloog liisitriin.siimenson [at] gmail.ee

Erika Aasa huvijuht erika.aasa [at] maarja.edu.ee